ประถมเนื้อหา AnyWhere

ชื่อคอร์ส AN4007-V04 : วิทย์ฯ Classic ป.5 เทอม 2

ชื่อคอร์ส: AN4007 วิทย์ฯ Classic ป.5 เทอม 2

รายละเอียดคอร์ส  

อาจารย์ผู้สอน   พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง

ระดับของเนื้อหา : ปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์ของระดับชั้น ป.5

เหมาะสำหรับ :

-  น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน

-  น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน

-  น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ชม.เรียนจริง : 22 ชม. ชม.เรียน +20% : 26.3 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,200.00