keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

วิทย์ฯ Classic ป.5 เทอม 2

รหัส : AN4007-V04

ความยาววิดีโอ 22 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 26.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส: AN4007 วิทย์ฯ Classic ป.5 เทอม 2

รายละเอียดคอร์ส  

อาจารย์ผู้สอน   พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง

ระดับของเนื้อหา : ปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์ของระดับชั้น ป.5

เหมาะสำหรับ :

-  น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน

-  น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน

-  น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

บทเรียน
  • สารและการเปลี่ยนแปลง
  • แหล่งน้ำและลม ฟ้า อากาศ
  • ดวงดาวบนท้องฟ้า