ประถมเนื้อหา AnyWhere

ชื่อคอร์ส AN4805-V04 : คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 2

ชื่อคอร์ส: AN4805  คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 2

รายละเอียดคอร์ส  

อาจารย์ผู้สอน:   พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู

ระดับของเนื้อหา: ปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้น ป.5

เหมาะสำหรับ :

-   น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน

-   น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน

-   น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ชม.เรียนจริง : 25 ชม. ชม.เรียน +20% : 30 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,200.00