ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3295-S02 : Pack กลุ่มเคมีอินทรีย์ (3213-3215)

ชื่อคอร์ส AN3295 Pack กลุ่มเคมีอินทรีย์ (3213,3214,3215) 

อาจารย์ผู้สอน อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มเคมีอินทรีย์ 

โดย หัวข้อที่กล่าวถึงคือ เคมีอินทรีย์ ,สารชีวโมเลกุล ,

เชื่อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ 

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ 

เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, TCAS, O-NET และ IJSO 

นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ 

และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 87 ชม. ชม.เรียน +20% : 104.3 ชม อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,100.00