ม.ปลายเนื้อหา

เคมี
ชื่อคอร์ส 3214-V02 : สารชีวโมเลกุล

ชื่อคอร์ส : 3214 สารชีวโมเลกุล

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ 

อ.เคน อรรถเวชกุล M'Eng วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Virginia Tech USA

วศ.บ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

 รายละเอียดคอร์ส

สรุปเนื้อหากระชับ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip พร้อมทำโจทย์จากข้อสอบจริงวิชาสามัญ PAT2 พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลังตั้งแต่ปี 2530 ถึงปัจจุบัน

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

สารชีวโมเลกุล - คาร์โบไฮเดรต - โปรตีน - ลิพิด - กรดนิวคลีอิก

จุดขาย

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

 

เพิ่มเติม :

หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์ (OnlineSolutions)

น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโจทย์ข้อสอบจริงทุกข้อ

และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามคำถามเข้ามาในระบบเคลียร์

โดยจะมีพี่ๆ ทีมวิชาการให้บริการตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง

ชม.เรียนจริง : 17.3 ชม. ชม.เรียน +20% : 20.3 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,300.00