ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3213-V02 : เคมีอินทรีย์

ชื่อคอร์ส : AN3213 เคมีอินทรีย์

 อาจารย์ผู้สอนและประวัติ 

อ.เคน อรรถเวชกุล M'Eng วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Virginia Tech USA

วศ.บ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

รายละเอียดคอร์ส

สรุปเนื้อหากระชับ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip พร้อมทำโจทย์จากข้อสอบจริงวิชาสามัญ PAT2 พร้อมข้อสอบเก่าย้อนหลังตั้งแต่ปี 2530 ถึงปัจจุบัน

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ - การจำแนกสารประกอบอินทรีย์ - ไอโซเมอร์ - การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ - สมบัติของสารประกอบอินทรีย์ – ปฏิกิริยาเคมีในสารประกอบอินทรีย์

จุดขาย

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

เพิ่มเติม :

หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์

(OnlineSolutions)

น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโจทย์ข้อสอบจริงทุกข้อ

และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามคำถามเข้ามาในระบบเคลียร์

โดยจะมีพี่ๆ ทีมวิชาการให้บริการตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง

ชม.เรียนจริง : 55.3 ชม. ชม.เรียน +20% : 66.3 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿2,600.00