สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3114-V02 : UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯ Anywher

ชื่อคอร์ส : AN3114 UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯ

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ 

อ.เคน อรรถเวชกุล

M'Eng วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Virginia Tech USA

วศบ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

 รายละเอียดคอร์ส

คอร์สตะลุยโจทย์เคมี ระดับชั้น ม.ต้น สำหรับการเตรียมตัวสอบโรงเรียนแข่งขันสูง สอนวิเคราะห์โจทย์ เข้าใจ พร้อมแทรกเทคนิคช่วยจำ พร้อมรวบรวมโจทย์และจับเวลาในการทำโจทย์ เพื่อให้น้องๆไม่พลาดในการเก็บคะแนน

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

เป็นคอร์สที่รวบรวมข้อสอบ

 จุดขาย : เหมาะสำหรับน้องๆ ที่น้องการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโดยการเรียนแบบตะลุยข้อสอบเพื่อทำข้อสอบให้ทันเวลา และแม่นยำ

 เพิ่มเติม : หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์ (OnlineSolutions)

น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโจทย์ข้อสอบจริงทุกข้อ

และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามคำถามเข้ามาในระบบเคลียร์

โดยจะมีพี่ๆ ทีมวิชาการให้บริการตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง

 

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

ชม.เรียนจริง : 12 ชม. ชม.เรียน +20% : 14.3 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿2,000.00