keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯ

รหัส : 3114-V02

ความยาววิดีโอ 12 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 14.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿2,000.00

รายละเอียดคอร์ส
เคมี ม.ต้น แข่งขัน UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯ
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์ 
- บริหารเวลาในห้องสอบได้ เน้นทำข้อสอบจริง ย้ำเทคนิคที่ช่วยให้ทำได้ทันเวลา เพิ่มคะแนนได้จริง
- เน้นการบริหารเวลาในห้องสอบ
- เรียนรู้ผ่านการทำข้อสอบจริง
- เก็บเนื้อหาทุกเม็ด ไม่พลาดทุกจุดที่ออกข้อสอบ
บทเรียน
  • ข้อสอบชุดที่1
  • ข้อสอบชุดที่2
  • ข้อสอบชุดที่2และชุดที่3
  • ข้อสอบชุดที่4