ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส AN2184-S06 : Pack กลุ่มกลไกพื้นฐานของมนุษย์ พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ชื่อคอร์ส AN2184 Pack กลุ่มกลไกมนุษย์ พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ

อาจารย์ผู้สอน นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ต้น พื้นฐานชีววิทยา โดย หัวข้อที่กล่าวถึงคือ กลไกพื้นฐานของมนุษย์ I,กลไกพื้นฐานของมนุษย์ Il,

กลไกพื้นฐานของมนุษย์ Ill และชีวิตสัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพ ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ 

เนื้อหากระชับเข้าใจง่ายเนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, TCAS, O-NET และ IJSO

นอกจากนี้ Bio Mapจะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ

และยังมี ตำราพูดได้เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที 

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ต้น #เตรียม #มหิดล #จุฬาภรณ์

และหากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล

เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์ (OnlineSolutions)

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

 

ชม.เรียนจริง : 47.3 ชม. ชม.เรียน +20% : 57 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,400.00