สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8116-V07 : Upskill คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ ANYWHERE

8116 UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ม.ต้น แข่งขัน

อาจารย์ผู้สอน+ประวัติ

มคธ  ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

  • สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

        •   ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ปลาย คณิตศาสตร์ (100 ตะแนนเต็ม)

        •   เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        •   ปริญญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1

        •   ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค A-point

 รายละเอียดคอร์สคณิตศาสตร์  ม.ต้น แข่งขัน เรื่อง UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ รหัส 8116 (ภาพรวมเนื้อหา, จุดเด่นเจ๋งๆ, ทำไมต้องเรียน ฯลฯ)

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ต้น แข่งขัน เรื่อง UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ โดยจะเป็นการเอาแนวโจทย์หรือข้อสอบที่ออกสอบบ่อยมาให้น้องได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบละเอียด และยังมีการจับเวลาในการทำโจทย์เพื่อให้น้องได้รู้ว่ายังอ่อนเรื่องไหน หรือบทไหนเพื่อน้องจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง

ชม.เรียนจริง : 38 ชม. ชม.เรียน +20% : 46 ชมอายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,800.00