ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8191-S09 : Pack 6 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8111-8112) ANYWHERE

8191 คณิตศาสตร์ ม.ต้น Pack 6 (สถิติ และ ความน่าจะเป็น) 

อาจารย์ผู้สอน มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

บทเรียนคอร์สรวม ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง สถิติ และ ความน่าจะเป็น โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด 

และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ

และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

#คณิต #ALevel #ม.ต้น #พี่ป่าน

ชม.เรียนจริง : 38 ชม. ชม.เรียน +20% : 46 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,000.00