ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8112-V07 : ความน่าจะเป็น ANYWHERE

8112 ความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ม.ต้น

 อาจารย์ผู้สอน+ประวัติ

มคธ  ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

  • สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        บทเรียน ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป

                        หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบในการไขข้อสงสัยออนไลน์ (Online Solutions) เพื่อตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง เพียงน้องๆฝากคำถามไว้ในระบบ จะมีอาจารย์ในแต่ละวิชาเข้ามาตอบคำถามภายใน 24 ชั่วโมง

ชม.เรียนจริง : 19 ชม. ชม.เรียน +20% : 23 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,700.00