ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8111-V07 : สถิติ ANYWHERE

8111 สถิติ คณิตศาสตร์ ม.ต้น

อาจารย์ผู้สอน+ประวัติ

มคธ  ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

  • สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          บทเรียน ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง สถิติ โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบในการไขข้อสงสัยออนไลน์ (Online Solutions) เพื่อตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง เพียงน้องๆฝากคำถามไว้ในระบบ จะมีอาจารย์ในแต่ละวิชาเข้ามาตอบคำถามภายใน 24 ชั่วโมง

          เนื้อหาในการเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทนี้ จะเป็นพื้นฐานสำหรับเนื้อหาในบทต่อๆไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) ความน่าจะเป็น ดังนั้น เมื่อน้องๆได้เรียนในบทนี้อย่างตั้งใจแล้ว การเรียนคณิตศาสตร์ในบทต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆแน่นอน

ชม.เรียนจริง : 19 ชม. ชม.เรียน +20% : 23 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,700.00