keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Upskill ฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ

รหัส : 1112-V07

ความยาววิดีโอ 36 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 43 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿3,800.00

รายละเอียดคอร์ส
Upskill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ
สอนโดย พี่เต้ย พี่เกรท  ออนดีมานด์
- เนื้อหาครบสำหรับการสอบเข้าเ ใช้ข้อสอบจริง อัพเดตข้อสอบปีล่าสุด
- เทคนิค Supermap สรุปสูตร เพื่อน้องจะได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น
บทเรียน
  • เล่ม01