ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

ชื่อคอร์ส AN3115-V01 : พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว

ชื่อคอร์ส : AN3115 พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ 

“ครูหมู”

อ.โสภณ  วณิชพรประเสริฐ

•           ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•           ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์  มากกว่า 8 ปี

•           วิทยากรรับเชิญ  โครงการติวเข้มต่างๆมากกว่า  3 ปี

•           ร่วมสอนโครงการ CSR ภายใต้ Learn Education 4 ปี มากกว่า 150 โรงเรียน

รายละเอียดคอร์ส

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ต้น เรื่องพื้นฐานเคมีและสารรอบตัว

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ

เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, O-NET ม.3 และ IJSO

นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิคหมูหมู

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

1. โครงสร้างหลักสูตรเคมี ม.ต้น เพื่อสอบแข่งขัน

2. การจำแนกสารรอบตัว

3. ตารางธาตุ

4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธะเคมี

5. การละลายน้ำของสารประกอบ

6. สมการเคมี

7. การจำแนกสารรอบตัว

8. สารละลาย - คอลลอยด์ - สารแขวนลอย

เพิ่มเติม : (หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์ OnlineSolutions)

น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโจทย์ข้อสอบจริงทุกข้อ

และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามคำถามเข้ามาในระบบเคลียร์

โดยจะมีพี่ๆ ทีมวิชาการให้บริการตอบข้อสงสัยของน้องๆ ภายใน 24 ชั่วโมง

สนใจสั่งซื้อคอร์ส ShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

฿1,300.00