คอร์สมหาวิทยาลัย

แคลคูลัส
ชื่อคอร์ส PU001 : Calculus Pack 1 สำหรับเด็กมหาลัย

ข้อมูลสินค้า

ชั่วโมงเรียน: 16 ชม
อายุคอร์สเรียน : 3 เดือน

บทเรียน Calculus Pack 1 สัาหรับนักศึกษา ปี 1 เนื้อหา เรื่อง Calculus Pack 1 Midterm เทอม 1 by UCADEMia โดยในคอรส์จะมีบทเรียน:

U101 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร
U102 อนุพันธ์และค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย
U103 การอินทิเกรต
U104 ฟังก์ชันอดิศัย

แต่ละบทเรียน จะมี post test พร้อมโจทย์แบบฝึกหัดมากกว่า 100 ข้อรวมแบบทดสอบ (exam) พร้อมเฉลย และสอดแทรกเทคนิคและวิธีการตีโจทย์  ที่พี่เต้ได้ใช้เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจและทําโจทย์ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนวิขา Calculus ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

Profile ครู

คอร์ส Classic Calculus สอนโดย 'พี่เต้ UCADEMiA'
'วุฒิ ปุตระเศรณี'
*คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ผู้คิดค้นและวางหลักสูตร Calculus by UCADEMiA

>> เกรดวิชา Calculus
Calculus I : A
Calculus II : A
Differential Equations : A
(คะแนนสอบ Midterm 99.5/100)

>> คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
PAT1 1/2558 : 254/300
PAT1 2/2558 : 270/300
800 คะแนนเต็ม SAT math II
100 คะแนนเต็ม O-NET คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณิตศาสตร์ กสพท 94/100

สนใจใช้ MyOnDemandReward เพื่อเป็นส่วนลด ติดต่อ 022519456 **คอร์สนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในระบบเรียน** **คอร์สนี้ไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้**

฿4,000.00