Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

Portfolio

PORTFOLIO
ชื่อคอร์ส ANTC1191-S01 : TCASfolio_General แพทยศาสตร์

**คอร์สนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา  สามารถดาวน์โหลดได้ในระบบเรียน**

**คอร์สนี้ไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้**

ชื่อคอร์ส: ANTC1191-S01  TCASfolio_General+แพทยศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน: ดร. ธีระยุทธ  บุญมา  (ดร. พี่น็อต- พี่แนะแนว TCASter)

>> คณะกรรมการร่วมตัดสินนักเรียนโครงการช้างเผือกรอบ Portfolio ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ

>> ผู้สัมภาษณ์เจาะลึกกับ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ (นักวิชากร ทปอ. คณะทำงานพัฒนาระบบ TCAS) เรื่อง “การเตรียม Portfolio และการสัมภาษณ์อย่างไรให้โดนใจคณะกรรมการ”

>> วิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษา TCAS ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 200 โรงเรียน


TCASfolio_General+แพทยศาสตร์  เป็นคอร์สที่สอนพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ตั้งแต่ต้นจนจบ  และเพื่อเติมเต็มความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเข้าคณะแพทยศาสตร์  จะเน้นการเจาะลึกในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่ามีกี่รูปแบบ  แต่ละรูปแบบควรเตรียมตัวอย่างไร  ไอเท็ม (ผลงาน) ที่ต้องมีได้แก่อะไรบ้าง  ตลอดจนการรีวิว Portfolio แบบคณะแพทย์และคำถามสัมภาษณ์ด้วย  เพื่อช่วยให้นักเรียนมั่นใจและสามารถสอบติดคณะแพทย์รอบ Portfolio ได้  โดยประกอบไปด้วยเนื้อหา 11 ตอน  ดังนี้

Ep.1 ความลับรอบ Portfolio ที่หลายคนยังไม่รู้

Ep.2 สูตรลัดทำ Portfolio ติดชัวร์ 100%

Ep.3 เปิดเผยวิธีตัดสิน Portfolio

Ep.4 วิเคราะห์ผลงานจริงที่ติดรอบ Port

Ep.5 ลงมือทำ Portfolio #1

Ep.6 ลงมือทำ Portfolio #2

Ep.7 สอบสัมภาษณ์ยังไงให้ชนะใจกรรมการ

Ep.8 เจาะลึกประเภทพอร์ตแพทยศาสตร์

Ep.9 ไอเทมสำคัญที่ต้องมีในพอร์ตแพทยศาสตร์

Ep.10 เทคนิคการทำพอร์ตให้สอบติดคณะแพทย์

Ep.11 รีวิวสัมภาษณ์หมอรอบพอร์ต

>> ชม. เรียนจริง: 2.3 ชม.

>> ชม. เรียน + 100%: 5 ชม.

>> อายุคอร์สเรียน: 4 เดือน

฿990.00