Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

Portfolio

PORTFOLIO
ชื่อคอร์ส ANTC1101-V01 : TCASfolio_General course(คอร์สพื้นฐานสำหรับทุกคน)

**คอร์สนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา  สามารถดาวน์โหลดได้ในระบบเรียน**

**คอร์สนี้ไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้**

ชื่อคอร์ส: ANTC1101-V01  TCASfolio_General course (คอร์สพื้นฐานสำหรับทุกคน)

อาจารย์ผู้สอน: ดร. ธีระยุทธ  บุญมา  (ดร. พี่น็อต- พี่แนะแนว TCASter)

>> คณะกรรมการร่วมตัดสินนักเรียนโครงการช้างเผือกรอบ Portfolio ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ

>> ผู้สัมภาษณ์เจาะลึกกับ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ (นักวิชากร ทปอ. คณะทำงานพัฒนาระบบ TCAS) เรื่อง “การเตรียม Portfolio และการสัมภาษณ์อย่างไรให้โดนใจคณะกรรมการ”

>> วิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษา TCAS ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 200 โรงเรียน


TCASfolio_General course เป็นคอร์สพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ตั้งแต่ต้นจนจบ คือ ตั้งแต่การอ่านระเบียบการ สอนการรวบรวมผลงาน แหล่งหาผลงาน และการทำ Portfolio ทั้งการเรียงผลงานและออกแบบ ตลอดจนการเตรียมตัวสัมภาษณ์ ซึ่งคอร์สนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสมทั้งกับเด็กสายวิทย์และเด็กสายศิลป์ที่ต้องการสอบติดรอบ 1 Portfolio  อย่างมั่นใจ  โดยประกอบไปด้วยเนื้อหา 7 ตอน  ดังนี้

Ep.1 ความลับรอบ Portfolio ที่หลายคนยังไม่รู้

Ep.2 สูตรลัดทำ Portfolio ติดชัวร์ 100%

Ep.3 เปิดเผยวิธีตัดสิน Portfolio

Ep.4 วิเคราะห์ผลงานจริงที่ติดรอบ Port

Ep.5 ลงมือทำ Portfolio #1

Ep.6 ลงมือทำ Portfolio #2

Ep.7 สอบสัมภาษณ์ยังไงให้ชนะใจกรรมการ

>> ชม. เรียนจริง: 1.3 ชม.

>> ชม. เรียน + 100%: 3 ชม.

>> อายุคอร์สเรียน: 3 เดือน

฿790.00