สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2116-V02 : 2116 UpSkill ตะลุยโจทย์ชีวะ เข้าเตรียมฯ

ชื่อคอร์ส 2116 UpSkill ตะลุยโจทย์ชีววิทยา เข้าเตรียมอุดมฯ

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

คอร์สนี้ จะรวมรวมโจทย์ให้น้องได้ฝึกทำเป็นชุดๆ โดยมีการจับเวลาให้กับน้องๆ เพื่อให้น้องได้เห็นส่วนที่น้องต้องเพิ่มเติม ไม่เพียงแต่การทำโจทย์เท่านั้น 

 

ยังมีการวิเคราะห์และเฉลยข้อต่อข้อให้น้องเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจน ที่สำคัญ Bio Mapจะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ

และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ

 1. เหมาะกับน้อง ม.ต้น ที่ตั้งใจที่จะสอบเข้าเตรียมอุดมฯ 2. ข้อสอบครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ 

3. น้องๆจะเห็นว่าตรงไหนเป็นจุดแข็งหรอตรงไหนควรเพิ่ม 4. จัดลำดับความคิดด้วย Bio Map

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ต้น #เตรียม #มหิดล #จุฬาภรณ

ชม.เรียนจริง : 14 ชม. ชม.เรียน +20% : 17 ชมอายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿2,000.00