ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3294-S02 : Pack กลุ่มไฟฟ้าเคมีและอุตสาหกรรม

ชื่อคอร์ส 3294 Pack กลุ่มไฟฟ้าเคมีและอุตสาหกรรม 

อาจารย์ผู้สอน อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มไฟฟ้าเคมีและอุตสาหกรรม 

โดย หัวข้อที่กล่าวถึงคือ ไฟฟ้าเคมี , 

ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม 

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ 

เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, TCAS, O-NET และ IJSO 

นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ 

และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 37 ชม. ชม.เรียน +20% : 44.3 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿2,800.00