ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3293-S03 : Pack กลุ่มอัตราสมดุล กรด-เบส

ชื่อคอร์ส 3293 Pack กลุ่มอัตราสมดุล , กรด - เบส 

อาจารย์ผู้สอน อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มอัตราสมดุล , กรด - เบส 

โดย หัวข้อที่กล่าวถึงคือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ,

สมดุลเคมี ,กรด เบส 

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ 

เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, 

TCAS, O-NET และ IJSO 

 นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมี

ให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 76 ชม. ชม.เรียน +20% : 91.3 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,500.00