keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack ไฟฟ้า

รหัส : 0286-S20

ความยาววิดีโอ 53 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 64.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿4,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack ไฟฟ้า
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ
- เนื้อหาเข้มข้น ครบทุกรายละเอียด
- เพิ่มโจทย์เพื่อให้น้องมั่นใจในการสอบ
- เทคนิค Supermap เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน