keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ไฟฟ้ากระแสตรง กลุ่มไฟฟ้า

รหัส : 0217-V07

ความยาววิดีโอ 14 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 17 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿1,600.00

รายละเอียดคอร์ส

ไฟฟ้ากระแสตรง
สอนโดย พี่เต้ย ออนดีมานด์
- เนื้อหาเข้มข้น ครบทุกรายละเอียด
- เพิ่มโจทย์เพื่อให้น้องมั่นใจในการสอบ
- เทคนิค Supermap เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน
  • พื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรง
  • การวิเคราะห์วงจรด้วยกฏของโอห์ม
  • วงจรพิเศษ
  • มิเตอร์ไฟฟ้า
  • Kirchhoff's law
  • กำลังไฟฟ้า