เข้า ม.1 สาธิต

วิทยาศาสตร์
ชื่อคอร์ส 9218-V03 : UpSkill วิทย์ฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวัน และ Gifted โร

ชื่อคอร์ส: 9218 Upskill วิทย์ฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวัน และ  Gifted  โรงเรียนแข่งขันสูง

รายละเอียดคอร์ส  

อาจารย์ผู้สอน   พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา, พี่เฟรนด์ ภัทรพล ไพศาสลภานุมาศ, พี่หมู โสภณ วณิชพรประเสริฐ

ระดับของเนื้อหา : ทบทวนบทเรียนทั้งหมด และ ทำแบบฝึกหัดกับครูผู้สอน

เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาเรียงลำดับตามบทเรียน

เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนแข่งขันสูง และห้อง Gifted

อธิบายเพิ่มเติม: สำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมตัวสอบ หากน้องพื้นฐานยังไม่แน่นเท่าที่ควรสามารถแนะนำคอร์ส Advanced 1-2 เพื่อเรียนเสริมได้ 

ชม.เรียนจริง : 23 ชม. ชม.เรียน +20% : 27.5 ชมอายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,000.00