วิชาสามัญ

เคมี
ชื่อคอร์ส 3307-V06 : Upskill เคมีสามัญ

ชื่อคอร์ส : 3307upskill เคมีสามัญ

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ 

อ.เคน อรรถเวชกุล

M'Eng วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Virginia Tech USA

วศบ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

รายละเอียดคอร์ส

เน้นเรียนเนื้อหาที่ใช้ในการสอบวิชาสามัญ สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ เน้นทำข้อสอบวิชาสามัญตั้งแต่ปี 2555ถึง ธค 2562 พร้อมแนวการคิดโจทย์และเฉลยอย่างละเอียด นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

1. อะตอมและตารางธาตุ

2. สมบัติของธาตุและสารประกอบ

3. พันธะเคมี

4. ปริมาณสารสัมพันธ์

5. ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

7. สมดุลเคมี

8. กรด-เบส

9. ไฟฟ้าเคมี

10. ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม

11. เคมีอินทรีย์

12. สารชีวโมเลกุล

13. เชือเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติม : หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์ (OnlineSolutions) น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโจทย์ข้อสอบจริงทุกข้อ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามคำถามเข้ามาในระบบเคลียร์

โดยจะมีพี่ๆ ทีมวิชาการให้บริการตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง

 

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

ชม.เรียนจริง : 60 ชม. ชม.เรียน +20% : 72 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿2,800.00