ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3206-V03 : ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

ชื่อคอร์ส 3206 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 

อาจารย์ผู้สอน อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ 

พร้อมเทคนิคช่วยจำ 

เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน , PAT2 , วิชาสามัญ และภูมิภาค 

นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพ

ด้วยเทคนิค K-tip 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

฿2,900.00