ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3201-V05 : ปรับพื้นฐานเคมี ม.ปลาย

ชื่อคอร์ส 3201 ปรับพื้นฐานเคมี ม.ปลาย 

อาจารย์ผู้สอน อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย เป็นการปรับพื้นฐานเคมี ม.ปลาย 

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเนื้อหาเคมี 

ม.ปลายทั้งหมด 

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ 

เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน , 

PAT2 , วิชาสามัญ และภูมิภาค นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ

และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

฿800.00