IELTS

ชื่อคอร์ส AN5831-V03 : IELTS

คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

฿12,500.00