BMAT

BMAT PART1 (APTITUDE&SKILL)
ชื่อคอร์ส AN5895-S01 : Foundation for BMAT PART 1 (Aptitude+Critical) (PA

สอนกระบวนการคิดแบบพื้นฐานและฝึกวางหลักการคิดแบบมีระบบ เน้นการอ่านให้เร็ว อ่านให้รู้ และฝึกทำโจทย์ระดับ Easy การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT PART 1 (Aptitude + Critical) ต่อไป

฿6,300.00