BMAT

BMAT PART1 (APTITUDE&SKILL)
ชื่อคอร์ส AN5886-S05 : Intensive course for BMAT (Aptitude+Critical Analy

ข้อสอบ BMAT Aptitude นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง น้องควรผ่านการเรียนคอร์ส Foundation มาก่อน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพที่สุด

฿8,300.00