BMAT

BMAT PART3 (WRITING)
ชื่อคอร์ส AN5825-V03 : Intensive Course for BMAT Writing

โดยคอร์ส Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอักฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Partนี้จะเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสคร์ คอร์สนี้เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย

฿4,500.00