SAT SUBJECT TEST

SAT II BIOLOGY
ชื่อคอร์ส AN5814-V04 : SAT Subject Biology

เป็นคอร์สที่เน้นสอนเนื้อหาที่จะออกสอบโดยเฉพาะ และมีการฝึกทำโจทย์จับเวลาทำข้อสอบจริง เน้นในเรื่องของ Concept และเน้น Speed test การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

฿14,500.00