SAT SUBJECT TEST

SAT II MATH LV2
ชื่อคอร์ส AN5813-V05 : SAT Subject Test Math Level II

เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Math Level II โดยเฉพาะ เน้นการฝึกทำโจทย์แบบ Speed test ภายใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

฿15,000.00