BASIC MATH

ชื่อคอร์ส AN5852-V01 : Basic Math : Area and Volume

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน 1.) การวัด 2.) พื้นที่ 3.) พื้นที่ผิวและปริมาตร

฿3,900.00