BASIC MATH

ชื่อคอร์ส AN5839-V01 : Basic Math: Root, Variation and Absolute Values

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
2.กรณฑ์ที่สอง
3.การแปรผัน
4.ค่าสมบูรณ์ - นิยาม,สมการ

฿3,500.00