ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

ชื่อคอร์ส AN2296-S06 : Pack กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ANYWHE

ชื่อคอร์ส 2296 Pack กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ (2207,2224-2225)

อาจารย์ผู้สอน นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย ในกลุ่ม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย

เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาค

นอกจากนี้ Bio Map จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ

และยังมี ตำราพูดได้เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที 

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ปลาย #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 48 ชม. ชม.เรียน +20% : 58 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,000.00