อังกฤษ Anywhere

ภาษาอังกฤษ
ชื่อคอร์ส ANFE0001-V01 : Core'63 ENG Anywhere

ANFE0001 : TCAS Core’63 ENG

พัฐดลย์โสภาจิตต์วัฒนะ (ครูพี่โอม)

•เหรียญทอง “อังกฤษ ม.ปลาย 3 ปีซ้อน” Saint Gabriel’s College
•นักเรียนทุน 100% “เกียรตินาคิน”-เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์
•นักเรียนแลกเปลี่ยน McGill University (Harvard ของ Canada)
•กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ

รายละเอียดคอร์ส

เจาะแก่น “เนื้อหา+เทคนิค” ข้อสอบอังกฤษ

“ทุกสนาม” อย่างเป็น “ระบบ” #พิชิตเกรด4 #ต่อยอดทุกสนาม

**ครอบคลุม Grammar-Structure-Vocab”

พิเศษตอนนี้

จากราคา 6400 บาท เหลือเพียง 5900 บาท

ชม.เรียนจริง : 30 ชม. ชม.เรียน +20% : 36 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿6,400.00