keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack เคมี Recap PAT2 และวิชาสามัญ (เล่ม 1 - 5)

รหัส : AN3398-S01

ความยาววิดีโอ 135 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 162 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿6,900.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน Pack เคมี Recap PAT2 และวิชาสามัญ (เล่ม 1 - 5)
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์
สำหรับน้องๆที่เวลาค่อนข้างจำกัด
สามารถเรียนคอร์สนี้ เพื่อนำไปสอบแข่งขันได้ แต่จะต่างกับคอร์ส TCAS ด้วยโจทย์และแบบฝึกหัดต่างๆ
คอร์สนี้เป็นคอร์สรวบรัดให้น้องๆนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยยังมีเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาคลอบคลุมสนามสอบอย่างแน่นอน

บทเรียน