ทุนคิง

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8312-V03 : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ (King's Scholarship)

8312 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ (King’s Scholarship) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แข่งขัน

 

อาจารย์ผู้สอน+ประวัติ

กษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ (พี่บูม)

ปริญญาตรี: B.S. with Distinction in Energy Resources Engineering, Stanford University, USA, GPA 4.00

ปริญญาโท: M.S. in Petroleum Engineering, Stanford University, USA, GPA 4.00

คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศในระบบ Admissions ปี 2551 (เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คะแนนสูงสุดวิชาความถนัดทางวิศวกรรม ปี 2551

 

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ปลายแข่งขัน เรื่อง ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ (King’s Scholarship) โดยจะเป็นการเอาแนวโจทย์หรือข้อสอบที่ออกสอบบ่อยมาให้น้องได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบละเอียด และยังมีการจับเวลาในการทำโจทย์เพื่อให้น้องได้รู้ว่ายังอ่อนเรื่องไหน หรือบทไหนเพื่อน้องจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง

 

ชม.เรียนจริง : 39 ชม. ชม.เรียน +20% : 47 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,500.00