ม.ปลายเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8282-S19 : PACK 2 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลายเนื้อหา เรื่อง 8282 Pack 2 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (8205-8207)

โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำรวมถึงโจทย์ข้อสอบปี60 พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่แท็ปได้พัฒนาขึ้น

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 86 ชม. ชม.เรียน +20% : 91 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,900.00