ม.ปลายเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8205-V05 : เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

8205 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

 

อาจารย์ผู้สอน+ประวัติ

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

  • ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ปลาย คณิตศาสตร์ (100 ตะแนนเต็ม)
  • เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริยญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1
  • ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค A-point

 

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย  โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่แท็ปได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบในการไขข้อสงสัยออนไลน์ (Online Solutions) เพื่อตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง เพียงน้องๆฝากคำถามไว้ในระบบ จะมีอาจารย์ในแต่ละวิชาเข้ามาตอบคำถามภายใน 24 ชั่วโมง

 

ชม.เรียนจริง : 29 ชม. ชม.เรียน +20% : 35 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿2,200.00