ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8285-S04 : PACK 5 คณิตฯ ม.ปลาย(8215-8216)

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เนื้อหา เรื่อง Pack 5 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (8215-8216) 

โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำรวมถึงโจทย์ข้อสอบปี60 พร้อมเฉลยแบบละเอียด 

และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่แท็ปได้พัฒนาขึ้น 

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 56.5 ชม. ชม.เรียน +20% : 68 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,800.00