ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8216-V02 : สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ชื่อคอร์ส 8216 สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

อาจารย์ผู้สอน ภาคภูมิ  อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

เนื้อหาคอร์ส สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล เหมาะกับน้องที่ยังไม่มีพื้นฐานในบทนี้ 

ซึ่งภายในบทเรียนจะมีเนื้อหาและโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ

พร้อมเฉลยอย่างละเอียด สอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point 

เพื่อช่วยให้น้องสามารถเข้าใจและจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบทอื่นๆของวิชาคณิตศาสตร์ได้ 

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 28.5 ชม. ชม.เรียน +20% : 34.5 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿2,600.00