ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8284-S04 : PACK 4 คณิตฯ ม.ปลาย(8212-8214)

8284 Pack 4 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (8212-8214)

อาจารย์ผู้สอน+ประวัติ

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง8284 Pack 4 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (8212-8214) โดยในแต่ละบทเรียน 

จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำรวมถึงโจทย์ข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ APoint 

ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านได้ใช้เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ 

และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 61.5 ชม. ชม.เรียน +20% : 74 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,200.00