ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8212-V03 : ลำดับและอนุกรม

8212 ลำดับและอนุกรม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

อาจารย์ผู้สอน

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ลำดับและอนุกรม โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ 

พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่แท็ปได้พัฒนาขึ้น 

เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ 

และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 19 ชม. ชม.เรียน +20% : 23 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,800.00