ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8283-S06 : PACK 3 คณิตฯ ม.ปลาย (8209-8211)

8283 Pack 3 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (8209-8211)

อาจารย์ผู้สอน

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง 8283 Pack 3 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย(8209-8211)

โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำรวมถึงโจทย์ข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเฉลยแบบละเอียด 

และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ APoint ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านได้ใช้เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ 

และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 92.5 ชม. ชม.เรียน +20% : 111 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿5,200.00