ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8210-V04 : ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์

8210 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

อาจารย์ผู้สอน

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ โดยในแต่ละบทเรียน 

จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point 

ที่เป็นเทคนิคที่พี่แท็ปได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ 

และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 37 ชม. ชม.เรียน +20% : 44.5 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,000.00