ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8209-V04 : ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟัง์ชันลอกริทึม

8209 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันก์ลอการิทึม คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

อาจารย์ผู้สอน

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม โดยในแต่ละบทเรียน 

จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point 

ที่เป็นเทคนิคที่พี่แท็ปได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ 

และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 23.5 ชม. ชม.เรียน +20% : 33 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿2,300.00