Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอวน. สพฐ สสวท IJSO

เคมี
ชื่อคอร์ส 3969-V01 : Advanced เคมี ม.ต้น (เพื่อสอบ IJSO รอบ 2)
วันเริ่มเรียน 4 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 เรียนวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. จำนวน 15 ครั้ง
เหลือที่ : 40

฿5,000.00