Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง

เคมี
ชื่อคอร์ส 3967-V01 : UpSkill ตะลุยโจทย์เคมี มหิดลฯ และจุฬาภรณ์
วันเริ่มเรียน 6 ส.ค. - 29 ส.ค. 62 เรียนวันอังคารกับวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 19.00 น. จำนวน 8 ครั้ง
เหลือที่ : 38

฿2,500.00