GAT-PAT

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส DS2603-V06 : BIOMAP

        โดยในเวอร์ชันนี้ได้ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะที่น้องๆนักเรียนได้เสนอมาเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในการสอบมากขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น มีภาพประกอบเพิ่มขึ้น และที่สำคัญยังพิมพ์ 4 สี HD รับประกันได้เลยว่า หนังสือชุดนี้จะเป็นหนังสือที่เป็นตัวช่วยให้กับนักเรียนมัธยมปลาย ในวิชา ชีววิทยาเทคนิคสำคัญในการเรียนชีวะ คือ การจัดการข้อมูลจำนวนมากให้เป็นระบบ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ จดจำ และนำไปใช้

            หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นมาเพื่อรองรับเทคนิคดังกล่าว โดยได้รวบรวมเนื้อหา ของชีววิทยา ม.ปลาย มาสรุปในรูปแบบของ  Mind mapให้อ่านง่าย กระชับ และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในระหว่างการเรียนและเตรียมตัวสอบ

฿600.00